O mnie
Jestem absolwentem Akademii Medycznej w Warszawie - I Wydział Lekarski z 1986r.
Od 1986r. pracuję w Szpitalu Powiatowym w Piszu na Oddziale Położniczo-Ginekologicznym.

Specjalizacje:
- I stopnia w zakresie ginekologii i położnictwa uzyskałem w 1990r.
- II stopień w 1996r.

Jestem członkiem Okręgowej Izby Lekarskiej w Olsztynie i posiadam prawo wykonywania zawodu Nr 5764334. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.

Mój Gabinet działa od 1992r. na podstawie zezwolenia na wykonywanie Indywidualnej Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej Nr 69 wydanego przez Okręgową Izbę Lekarską w Olsztynie.

Gabinet posiada uprawnienia do wydawania recept refundowanych i zwolnień lekarskich.

Życie zawodowe wypełnia mi praca w poradni ginekologicznej, praca w gabinecie oraz dyżury w szpitalu. Systematycznie biorę udział w różnych konferencjach naukowych, zjazdach, sympozjach, kursach, co pozwala mi być na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami medycyny w mojej specjalizacji.

Hobby
Moim hobby jest żeglarstwo zarówno te "szuwarowe" jak i morskie, a ukochaną kraina-Wielkie Jeziora Mazurskie.

Rodzina
Żona Iwona jest mgr pielęgniarstwa, pracuje jako instrumentariuszka na Bloku Operacyjnym tutejszego szpitala. Syn Maciej jest studentem Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Syn Bartłomiej jest absolwentem Wydziału Turystyki i Rekreacji Wyższej Szkoły Turystyki w Gdańsku